V/v kiện toàn Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ huyện
Số ký hiệu văn bản 31-QĐ/HU
Ngày ban hành 18/11/2020
Ngày hiệu lực 18/11/2020
Trích yếu nội dung V/v kiện toàn Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ huyện
Hình thức văn bản quyết định của huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt BÙI VĂN HẢO
Tài liệu đính kèm qd31.signed.pdf