image banner
Loại văn bản
v/v tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
Số ký hiệu văn bản 76/HD-HĐTĐKT
Ngày ban hành 25/11/2020
Ngày hiệu lực 25/11/2020
Trích yếu nội dung v/v tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
Hình thức văn bản Thi đua - Khen thưởng
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nội Vụ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm huong-dan-76.pdf
dinh-kem1.pdf
dinh-kem2.pdf