image banner
Loại văn bản
V/v lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2021
Số ký hiệu văn bản 27-NQ/HU
Ngày ban hành 10/12/2020
Ngày hiệu lực 10/12/2020
Trích yếu nội dung V/v lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết của Huyện ủy
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt BÙI VĂN HẢO
Tài liệu đính kèm nq27.signed.pdf