image banner
Loại văn bản
Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021
Số ký hiệu văn bản 26-NQ/HU
Ngày ban hành 10/12/2020
Ngày hiệu lực 10/12/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết của Huyện ủy
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt BÙI VĂN HẢO
Tài liệu đính kèm nq26.signed.pdf