Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021
Số ký hiệu văn bản 26-NQ/HU
Ngày ban hành 10/12/2020
Ngày hiệu lực 10/12/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết của Huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt BÙI VĂN HẢO
Tài liệu đính kèm nq26.signed.pdf