image banner
Loại văn bản
Báo cáo tình hình thu chi ngân sách nhà nước năm 2020; phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021
Số ký hiệu văn bản 171/BC-UBND
Ngày ban hành 11/12/2020
Ngày hiệu lực 11/12/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thu chi ngân sách nhà nước năm 2020; phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021
Hình thức văn bản Báo cáo của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tài Chính - Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bc_so_171-tc_20201223093357991990.pdf