Thông báo mẫu dấu Chi bộ và giới thiệu chức danh, chữ ký của Đ/c Bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần Nước sạch Hoàng Gia 2, nhiệm kỳ 2020-2025
Số ký hiệu văn bản 31-TB/HU
Ngày ban hành 25/01/2021
Ngày hiệu lực 25/01/2021
Trích yếu nội dung Thông báo mẫu dấu Chi bộ và giới thiệu chức danh, chữ ký của Đ/c Bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần Nước sạch Hoàng Gia 2, nhiệm kỳ 2020-2025
Hình thức văn bản Thông báo của Huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Ngọc Định
Tài liệu đính kèm tb31.signed.pdf