Chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện uỷ năm 2021
Số ký hiệu văn bản 05-CTr/HU
Ngày ban hành 25/01/2021
Ngày hiệu lực 25/01/2021
Trích yếu nội dung Chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện uỷ năm 2021
Hình thức văn bản Chương trình huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt BÙI VĂN HẢO
Tài liệu đính kèm ctr05.signed.pdf