image banner
Loại văn bản
Kết luận của Thường trực Huyện uỷ về chương trình giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện năm 2021 theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị
Số ký hiệu văn bản 01-KL/HU
Ngày ban hành 25/02/2021
Ngày hiệu lực 25/02/2021
Trích yếu nội dung Kết luận của Thường trực Huyện uỷ về chương trình giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện năm 2021 theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị
Hình thức văn bản Kết luận của Huyện ủy
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phạm Minh Tuấn
Tài liệu đính kèm kl01..signed.pdf

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner