v/v thực hiện công tác truyền thông tín dụng chính sách xã hội năm 2021
Số ký hiệu văn bản 40/BĐD-HĐQT
Ngày ban hành 10/03/2021
Ngày hiệu lực 10/03/2021
Trích yếu nội dung v/v thực hiện công tác truyền thông tín dụng chính sách xã hội năm 2021
Hình thức văn bản Văn bản Ban chỉ đạo
Lĩnh vực Bảo hiểm
Người ký duyệt Trần Lê Đoài
Tài liệu đính kèm cv_chi_dao_cong_tac_truyen_thong_2021.pdf