image banner
Loại văn bản
v/v đẩy mạnh thực hiện công tác cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn huyện Xuân Trường
Số ký hiệu văn bản 03/CT-UBND
Ngày ban hành 05/04/2021
Ngày hiệu lực 05/04/2021
Trích yếu nội dung v/v đẩy mạnh thực hiện công tác cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn huyện Xuân Trường
Hình thức văn bản Chỉ thị của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công an
Người ký duyệt Chủ tịch Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm ct_so_03_ubnd-day-manh-cap-cccd.pdf