V/v phân công nhiệm vụ thành viên Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 13 huyện Xuân Trường
Số ký hiệu văn bản 02-TB/BBC
Ngày ban hành 06/05/2021
Ngày hiệu lực 06/05/2021
Trích yếu nội dung V/v phân công nhiệm vụ thành viên Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 13 huyện Xuân Trường
Hình thức văn bản Thông báo của Huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phạm Minh Tuấn
Tài liệu đính kèm tb02.pdf