v/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 01/CĐ-UBND
Ngày ban hành 06/05/2021
Ngày hiệu lực 06/05/2021
Trích yếu nội dung v/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công điện của UBND huyện
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Chủ tịch Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm CĐ_so_-01.pdf