image banner
Loại văn bản
v/v thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 80/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/04/2021
Ngày hiệu lực 29/04/2021
Trích yếu nội dung v/v thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Văn bản HĐND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt BÙI VĂN HẢO
Tài liệu đính kèm NQ_so_80_HDND.pdf