image banner
Loại văn bản
v/v điều chỉnh thời gian trưng tập cán bộ làm công tác bầu cử tại Điều 2 Quyết định số 3949/QĐ-UBND và Quyết định số 3950/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND huyện
Số ký hiệu văn bản 4171/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/05/2021
Ngày hiệu lực 10/05/2021
Trích yếu nội dung v/v điều chỉnh thời gian trưng tập cán bộ làm công tác bầu cử tại Điều 2 Quyết định số 3949/QĐ-UBND và Quyết định số 3950/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND huyện
Hình thức văn bản Văn bản bầu cử
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp
Người ký duyệt Chủ tịch Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm qd_so_4171.pdf