v/v thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Số ký hiệu văn bản 01/HD-UBBC
Ngày ban hành 13/05/2021
Ngày hiệu lực 13/05/2021
Trích yếu nội dung v/v thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Hình thức văn bản Văn bản bầu cử
Lĩnh vực Bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp
Người ký duyệt BÙI VĂN HẢO
Tài liệu đính kèm HD_01_UBBC_Ban chuan.pdf