v/v thực hiện chế độ thông tin báo cáo trong ngày bầu cử 23/5/2021
Số ký hiệu văn bản 12/CV-UBBC
Ngày ban hành 18/05/2021
Ngày hiệu lực 18/05/2021
Trích yếu nội dung v/v thực hiện chế độ thông tin báo cáo trong ngày bầu cử 23/5/2021
Hình thức văn bản Văn bản bầu cử
Lĩnh vực Bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm cv_so_12_ubbc.pdf