v/v báo cáo biến động về cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Đính kèm mẫu biểu)
Số ký hiệu văn bản 13/CV-UBBC
Ngày ban hành 19/05/2021
Ngày hiệu lực 19/05/2021
Trích yếu nội dung v/v báo cáo biến động về cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Đính kèm mẫu biểu)
Hình thức văn bản Văn bản bầu cử
Lĩnh vực Bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm cv_so_13_ubbc.pdf
bao-cao-bien-dong-so-cu-tri-hang-ngay-19.5.2021-sua-lan-2-.xls