image banner
Loại văn bản
Sao lục số 246/TB-VPHĐBCQG về thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Quốc hội , Chủ tịch HĐBCQG tại HN toàn quốc công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 111-BS/HU
Ngày ban hành 21/05/2021
Ngày hiệu lực 21/05/2021
Trích yếu nội dung Sao lục số 246/TB-VPHĐBCQG về thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Quốc hội , Chủ tịch HĐBCQG tại HN toàn quốc công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Sao lục Huyện ủy
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp
Người ký duyệt Bùi Ngọc Định
Tài liệu đính kèm bs111.signed.pdf