image banner
Loại văn bản
v/v công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Xuân Trường khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Đính kèm danh sách)
Số ký hiệu văn bản 02/NQ-UBBC
Ngày ban hành 28/05/2021
Ngày hiệu lực 28/05/2021
Trích yếu nội dung v/v công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Xuân Trường khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Đính kèm danh sách)
Hình thức văn bản Văn bản bầu cử
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm NQ_02_UBBC_congbods.pdf
DS_nguoi_trung_cu_ban_chuan.pdf
PL_KQBC.pdf