image banner
Loại văn bản
v/v xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 03/NQ-UBBC
Ngày ban hành 03/06/2021
Ngày hiệu lực 03/06/2021
Trích yếu nội dung v/v xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Văn bản bầu cử
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm NQ_so_03_UBBC (1).pdf