v/v xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 03/NQ-UBBC
Ngày ban hành 03/06/2021
Ngày hiệu lực 03/06/2021
Trích yếu nội dung v/v xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Văn bản bầu cử
Lĩnh vực Bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm NQ_so_03_UBBC (1).pdf