image banner
Loại văn bản
v/v Phòng chống cơn bão số 2
Số ký hiệu văn bản 03/CĐ-UBND
Ngày ban hành 12/06/2021
Ngày hiệu lực 12/06/2021
Trích yếu nội dung v/v Phòng chống cơn bão số 2
Hình thức văn bản Công điện của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký duyệt Vũ Tuấn Dương
Tài liệu đính kèm CĐ_03_UBND.pdf