image banner
Loại văn bản
về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 68/NQ-CP
Ngày ban hành 01/07/2021
Ngày hiệu lực 01/07/2021
Trích yếu nội dung về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Hình thức văn bản Văn bản của Trung ương, Bộ
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Lao động Thương Binh và Xã Hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 68.signed.pdf

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner