Báo cáo kết quả công tác tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021
Số ký hiệu văn bản 86-BC/HU
Ngày ban hành 29/07/2021
Ngày hiệu lực 29/07/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả công tác tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021
Hình thức văn bản Báo cáo của huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bc86.signed.pdf