V/v phòng chống cơn bão số 7
Số ký hiệu văn bản 05/CĐ-UBND
Ngày ban hành 08/10/2021
Ngày hiệu lực 08/10/2021
Trích yếu nội dung V/v phòng chống cơn bão số 7
Hình thức văn bản Công điện của UBND huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký duyệt Vũ Tuấn Dương
Tài liệu đính kèm cd-so-05.pdf