image banner
Loại văn bản
Thông tri v/v lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022-2027
Số ký hiệu văn bản 05-TT/HU
Ngày ban hành 15/09/2021
Ngày hiệu lực 15/09/2021
Trích yếu nội dung Thông tri v/v lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022-2027
Hình thức văn bản Thông tri của Huyện ủy
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tt05.signed.pdf