V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021
Số ký hiệu văn bản 562/UBND-GDĐT
Ngày ban hành 28/09/2021
Ngày hiệu lực 28/09/2021
Trích yếu nội dung V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Trần Văn Vỵ
Tài liệu đính kèm cv_562_gd.pdf