Báo cáo tổng kết công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh 05 năm (giai đoạn 2016-2020)
Số ký hiệu văn bản 97-BC/HU
Ngày ban hành 27/09/2021
Ngày hiệu lực 27/09/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh 05 năm (giai đoạn 2016-2020)
Hình thức văn bản Báo cáo của huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm bc97.signed.pdf