image banner
Loại văn bản
v/v thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 122/KH-UBND
Ngày ban hành 22/10/2021
Ngày hiệu lực 22/10/2021
Trích yếu nội dung v/v thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Hình thức văn bản Kế hoạch của UBND tỉnh
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin - Thể thao
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm kh_thuc_hien_nq_chuyen_doi_so.pdf
phu_luc_kem_kh_thuc_hien_nq_09.pdf

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner