Công văn V/v triển khai bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tư pháp (Đính kèm tệp nén tài liệu)
Số ký hiệu văn bản 52/TP
Ngày ban hành 01/11/2021
Ngày hiệu lực 01/11/2021
Trích yếu nội dung Công văn V/v triển khai bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tư pháp (Đính kèm tệp nén tài liệu)
Hình thức văn bản Công văn cơ quan chuyên môn
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Vũ Khắc Giáp
Tài liệu đính kèm cong-van-52-ky-so.pdf
bo-tai-lieu-tap-huan-nghiep-vu-tu-phap-nam-2021.rar