v/v báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật năm 2021 (Đính kèm đề cương và các biểu mẫu)
Số ký hiệu văn bản 55/TP
Ngày ban hành 03/11/2021
Ngày hiệu lực 03/11/2021
Trích yếu nội dung v/v báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật năm 2021 (Đính kèm đề cương và các biểu mẫu)
Hình thức văn bản Công văn cơ quan chuyên môn
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Vũ Khắc Giáp
Tài liệu đính kèm cv_55_tp.pdf
dc_bc_thpl.pdf
de_cuong_bc.doc
phu_luc_bc.doc