v/v rà soát đăng ký khai sinh đối với trẻ em là con lai (Đính kèm biểu mẫu)
Số ký hiệu văn bản 54/TP
Ngày ban hành 03/11/2021
Ngày hiệu lực 03/11/2021
Trích yếu nội dung v/v rà soát đăng ký khai sinh đối với trẻ em là con lai (Đính kèm biểu mẫu)
Hình thức văn bản Công văn cơ quan chuyên môn
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Vũ Khắc Giáp
Tài liệu đính kèm 54-ra-soat-viec-dang-ky-khai-sinh-cua-tre-em-la-con-lai-ky-so.pdf
54-mau-danh-sach-tre-em-la-con-lai-tren-dia-ban-tinh-2-1-.pdf