V/v tập trung cày ải và làm thủy lợi nội đồng vụ đông xuân 2021-2022
Số ký hiệu văn bản 714/UBND-NN
Ngày ban hành 03/11/2021
Ngày hiệu lực 03/11/2021
Trích yếu nội dung V/v tập trung cày ải và làm thủy lợi nội đồng vụ đông xuân 2021-2022
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Vũ Tuấn Dương
Tài liệu đính kèm cv_714_nn.pdf