Về việc kiện toàn Tổ công tác xử lý những trường hợp sử dụng đất không hợp pháp theo Hướng dẫn số 42/STNMTT-Tra ngày 09/01/2013 và Hướng dẫn số 1456/HD-STNMT ngày 01/7/2015 của Sở Tài nguyên &Môi trường tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 5891/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2021
Ngày hiệu lực 21/10/2021
Trích yếu nội dung Về việc kiện toàn Tổ công tác xử lý những trường hợp sử dụng đất không hợp pháp theo Hướng dẫn số 42/STNMTT-Tra ngày 09/01/2013 và Hướng dẫn số 1456/HD-STNMT ngày 01/7/2015 của Sở Tài nguyên &Môi trường tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Quyết định của UBND Huyện
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Người ký duyệt Chủ tịch Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm qd-kien-toan-tct-42.pdf