v/v hỗ trợ cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 67/LĐTBXH
Ngày ban hành 03/11/2021
Ngày hiệu lực 03/11/2021
Trích yếu nội dung v/v hỗ trợ cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch COVID-19
Hình thức văn bản Công văn cơ quan chuyên môn
Lĩnh vực Lao động TB XH
Người ký duyệt Nguyễn Công Hoan
Tài liệu đính kèm cv_67_ldtbxh.pdf