v/v rà soát, tổng hợp tình hình lao động - việc làm để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 64/LĐTBXH
Ngày ban hành 02/11/2021
Ngày hiệu lực 02/11/2021
Trích yếu nội dung v/v rà soát, tổng hợp tình hình lao động - việc làm để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn cơ quan chuyên môn
Lĩnh vực Lao động TB XH
Người ký duyệt Đỗ Quốc Hội
Tài liệu đính kèm cv_64_ldtbxh.pdf