image banner
Loại văn bản
v/v phòng chống cơn bão số 7
Số ký hiệu văn bản 06/CĐ-UBND
Ngày ban hành 10/10/2021
Ngày hiệu lực 10/10/2021
Trích yếu nội dung v/v phòng chống cơn bão số 7
Hình thức văn bản Công điện của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký duyệt Vũ Tuấn Dương
Tài liệu đính kèm cd_khan_06_ve_chong_bao_so_7_ngay_9102021.pdf

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner