image banner
Loại văn bản
V/v kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Xuân Trường
Số ký hiệu văn bản 5887/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2021
Ngày hiệu lực 21/10/2021
Trích yếu nội dung V/v kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Xuân Trường
Hình thức văn bản Quyết định của UBND Huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ngân hàng
Người ký duyệt Chủ tịch Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm qd_5887_kien_toan_hdqt_nhcsxh.pdf