V/v kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện Xuân Trường
Số ký hiệu văn bản 5868/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/10/2021
Ngày hiệu lực 18/10/2021
Trích yếu nội dung V/v kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện Xuân Trường
Hình thức văn bản Quyết định của UBND Huyện
Lĩnh vực Công thương
Người ký duyệt Chủ tịch Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm qd-kien-toan-hoi-dong-khcn.pdf