v/v phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ ISO huyện
Số ký hiệu văn bản 300/TB-BCĐ
Ngày ban hành 18/10/2021
Ngày hiệu lực 18/10/2021
Trích yếu nội dung v/v phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ ISO huyện
Hình thức văn bản Văn bản Ban chỉ đạo
Lĩnh vực Công thương
Người ký duyệt Chủ tịch Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm phan-cong-nhiem-vu-bcd-iso.pdf