v/v kiện toàn Ban chỉ đạo áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lýchất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015
Số ký hiệu văn bản 5872/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/10/2021
Ngày hiệu lực 18/10/2021
Trích yếu nội dung v/v kiện toàn Ban chỉ đạo áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lýchất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015
Hình thức văn bản Quyết định của UBND Huyện
Lĩnh vực Công thương
Người ký duyệt Chủ tịch Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm qd-kien-toan-bcd-iso-2021.pdf