v/v thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm phát sinh trong quá trình xử lý thi hài nhiễm virut SARS-CoV-2 (Kèm theo Công văn 2369 của Sở TN&MT)
Số ký hiệu văn bản 232/TNMT
Ngày ban hành 24/08/2021
Ngày hiệu lực 24/08/2021
Trích yếu nội dung v/v thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm phát sinh trong quá trình xử lý thi hài nhiễm virut SARS-CoV-2 (Kèm theo Công văn 2369 của Sở TN&MT)
Hình thức văn bản Công văn cơ quan chuyên môn
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Người ký duyệt Ngô Doãn Dự
Tài liệu đính kèm cv_tnmt24_8.pdf