v/v V/v triển khai cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số đối với học sinh
Số ký hiệu văn bản 425/UBND-BHXH
Ngày ban hành 23/08/2021
Ngày hiệu lực 23/08/2021
Trích yếu nội dung v/v V/v triển khai cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số đối với học sinh
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Lĩnh vực Bảo hiểm
Người ký duyệt Trần Văn Vỵ
Tài liệu đính kèm cv_425_trien_khai_vssid.pdf