v/v tăng cường quản lý chất thải để phòng chống dịch bệnh COVID-19
Số ký hiệu văn bản 227/TNMT
Ngày ban hành 23/08/2021
Ngày hiệu lực 23/08/2021
Trích yếu nội dung v/v tăng cường quản lý chất thải để phòng chống dịch bệnh COVID-19
Hình thức văn bản Công văn cơ quan chuyên môn
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Người ký duyệt Ngô Doãn Dự
Tài liệu đính kèm cv_tnmt.pdf