image banner
Loại văn bản
về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển
Số ký hiệu văn bản 267-TB/TU
Ngày ban hành 30/07/2021
Ngày hiệu lực 30/07/2021
Trích yếu nội dung về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển
Hình thức văn bản Kết luận
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Kinh tế và Hạ Tầng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tb267tusigned_2021.pdf