image banner
Loại văn bản
v/v lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (Đính kèm các biểu liên quan)
Số ký hiệu văn bản 370/UBND-TNMT
Ngày ban hành 10/08/2021
Ngày hiệu lực 10/08/2021
Trích yếu nội dung v/v lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (Đính kèm các biểu liên quan)
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt Trần Văn Vỵ
Tài liệu đính kèm cv_lap_ke_hoach_su_dung_dat_nam_2022.pdf
bieu_gui_cac_xa_kh_2022.xls
trich_luc_2021.doc