về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021
Số ký hiệu văn bản 172/BC-UBND
Ngày ban hành 11/12/2020
Ngày hiệu lực 11/12/2020
Trích yếu nội dung về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021
Hình thức văn bản Báo cáo của UBND huyện
Lĩnh vực Tài Chính
Người ký duyệt Chủ tịch Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm bc_172_tckh.pdf