image banner
Loại văn bản
v/v thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 1605/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/07/2021
Ngày hiệu lực 29/07/2021
Trích yếu nội dung v/v thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Quyết định của UBND tỉnh
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm qd_to_chuc_lai_ttpvhcc.pdf