về việc tăng cường tiếp nhận, giải quyết TTHC mức độ 3,4
Số ký hiệu văn bản 1299/SGDĐT-VP
Ngày ban hành 06/09/2021
Ngày hiệu lực 06/09/2021
Trích yếu nội dung về việc tăng cường tiếp nhận, giải quyết TTHC mức độ 3,4
Hình thức văn bản Văn bản của Sở, ngành
Lĩnh vực Giáo Dục và Đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv_vv_tang_cuong_tang_cuong_tngqtthc_muc_do_3-4_nam_2021.pdf