Quyết định v/v xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm 2020
Số ký hiệu văn bản 53-QĐ/HU
Ngày ban hành 08/09/2021
Ngày hiệu lực 08/09/2021
Trích yếu nội dung Quyết định v/v xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm 2020
Hình thức văn bản quyết định của huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm qd53.signed.pdf