về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021
Số ký hiệu văn bản 176/BC-UBND
Ngày ban hành 15/12/2020
Ngày hiệu lực 15/12/2020
Trích yếu nội dung về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021
Hình thức văn bản Báo cáo của UBND huyện
Lĩnh vực Tài Chính
Người ký duyệt Chủ tịch Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm bc_tckh.pdf