image banner
Loại văn bản
về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021
Số ký hiệu văn bản 176/BC-UBND
Ngày ban hành 15/12/2020
Ngày hiệu lực 15/12/2020
Trích yếu nội dung về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021
Hình thức văn bản Báo cáo của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tài Chính - Kế hoạch
Người ký duyệt Chủ tịch Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm bc_tckh.pdf

 

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

image banner